Övrigt

Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning.

Vi vill så klart alltid göra vad vi kan för att du som kund hos oss ska känna dig fullständigt nöjd.